Nagrodzeni z Virtualia ART

NAGRODA
PRACY ORGANICZNEJ
IM. MARII KONOPNICKIEJ

YVETTE POPŁAWSKA – MATUSZAK
za zasługi dla kultury polskiej

Warszawa, 23 maj 2013
Kapituła Nagrody

We wszystkich swoich poczynaniach zabiega o kultywowanie polskiej kultury, historii oraz tradycji, uświadamiając ich wagę dla zachowania tożsamości narodowej.

NAGRODA